Kontakt

Zapraszamy do kontaktu
przez formularz.

FUNEL
ul. Straży Ludowej 58
60-465 Poznań

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego.
+48 511 18 18 18

  Firma FUNEL oferuje:

  • wywóz śmieci
  • wywóz gruzu
  • wywóz odpadów zielonych
  • wywóz odpadów pobudowlanych
  • wywóz odpadów remontowych
  • wywóz odpadów komunalnych
  • wywóz wszystkich nieczystości stałych
  • wywóz ziemi, gliny, starych mebli
  • wywóz odpadów wielkogabarytowych

  Dodatkowo sprzedajemy:

  • gruz mieszany
  • gruz sortowany
  • odsiewka
  • piasek
  • żwir
  • piasek i żwir w kontenerach

  Uzupełniamy swoje usługi o:

  • rozbiórki
  • wyburzenia
  • załadunek HDS
  • rozładunek HDS
  • usługi HDS
  • transport odpadów gabarytowych

  Wynajmujemy:

  • kontenery na gruz i inne odpady
  • pojemniki na odpady
  • rękawy do gruzu
  • zsypy do gruzu
  • toalety przenośne
  • kontenery biurowe