Kontakt

Zapraszamy do kontaktu
przez formularz.

FUNEL
ul. Straży Ludowej 58
60-465 Poznań

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego.
+48 514 041 959

Firma FUNEL oferuje:

 • wywóz śmieci
 • wywóz gruzu
 • wywóz odpadów zielonych
 • wywóz odpadów pobudowlanych
 • wywóz odpadów remontowych
 • wywóz odpadów komunalnych
 • wywóz wszystkich nieczystości stałych
 • wywóz ziemi, gliny, starych mebli
 • wywóz odpadów wielkogabarytowych

Dodatkowo sprzedajemy:

 • gruz mieszany
 • gruz sortowany
 • odsiewka
 • piasek
 • żwir
 • piasek i żwir w kontenerach

Uzupełniamy swoje usługi o:

 • rozbiórki
 • wyburzenia
 • załadunek HDS
 • rozładunek HDS
 • usługi HDS
 • transport odpadów gabarytowych

Wynajmujemy:

 • kontenery na gruz i inne odpady
 • pojemniki na odpady
 • rękawy do gruzu
 • zsypy do gruzu
 • toalety przenośne
 • kontenery biurowe